Support 24/7

0907 871 888

Camera đeo trên người

Camera đeo trên người (Camera body-worn)
Các  tổ  chức  thương  mại  cần  một  giải  pháp  bảo  mật  video  di  động  để  bảo vệ  mọi  người  và  chứng  minh  tính chuyên  nghiệp.  Máy  ảnh (Camera)  đeo  trên  người thế  hệ  tiếp  theo  của  Motorola  Solutions  ghi  lại  âm  thanh  và  video  chất lượng  cao  từ  góc  nhìn  của  người  đeo.
 
Tích  hợp  liền  mạch  với  cơ  sở  hạ  tầng  quản  lý  video  hiện  có  qua  WiFi  giúp nâng  cao  nhận  thức  tình  huống trong  phòng  điều  khiển,  mang  đến  một  câu chuyện  mới  mạnh  mẽ  và  cho  phép  phản  hồi  thông  minh  hơn.
 
Các  cơ  quan  thực  thi  pháp  luật  muốn  thu  thập  bằng  chứng  video  quan  trọng yêu  cầu  một  hệ  thống  tích hợp  hoạt  động  cho  các  sĩ  quan  của  họ. Hệ  thống  camera video  di  động  WatchGuard  được  thiết  kế  cho  nhân  viên  được  kết  nối  này.  Kích  hoạt  không  dây  tự  động  giúp  sĩ  quan  tập  trung  vào  nhiệm  vụ trước  mắt.  Đồng  bộ  hóa  âm thanh  và  video  chất  lượng  cao  trên  tất  cả  các máy  ảnh,  cả  trong  xe  hơi  và  đeo  trên  người.  Các  sự  cố  có  thể  được  ghi lại  tại  hiện  trường  và  tự  động  tải  lên  để  nhân  viên  chỉ  huy  xem  xét.

 Copyrights Thiet Ke Website by ungdungviet.vn

0904 535 797
0907 871 888