Support 24/7

0907 871 888

Hướng dẫn tự kiểm tra

  12-05-2021

Hướng dẫn tự kiểm tra

 
HƯỚNG DẪN KHÁCH HÀNG TỰ KIỂM TRA SẢN PHẨM BỘ ĐÀM MOTOROLA ĐÃ MUA

A. ĐỐI VỚI PHỤ KIỆN BỘ ĐÀM:

Kiểm tra ký mã hiệu trên phụ kiện bao gồm 3 hoặc 4 chữ số in trên nhãn mác hoặc in chìm trên thân sản phẩm với
     - 1 hoặc 2 chữ số đầu tương đương năm sản xuất của sản phẩm
     - 2 chữ số sau tương đương tháng sản xuất của sản phẩm

Ví dụ 1: Mã bảo hành trên pin là 123 tương đương
            - thời gian bảo hành là năm 2001 tuần thứ 23
            - thời gian sản xuất là năm 2000 tuần thứ 49

Ví dụ 2: Mã bảo hành trên pin là 1234 tương đương
            - thời gian bảo hành là năm 2012 tuần thứ 34
            - thời gian sản xuất là năm 2012 tuần thứ 8

Các phụ kiện đều có bao bì được đóng gói theo tiêu chuẩn và có nhãn mác in thông tin về sản phẩm. Sản phẩm phụ kiện bộ đàm được bảo hành 12 tháng kể từ ngày mua hàng từ Thế Kỷ theo tiêu chuẩn bảo hành của nhà sản xuất với chi tiết các điều kiện bảo hành sản phẩm xem tại: QUI ĐỊNH BẢO HÀNH BỘ ĐÀM CỦA THẾ KỶ

B. ĐỐI VỚI MÁY BỘ ĐÀM MOTOROLA

Kiểm tra ký mã hiệu trên tem thân máy chi tiết như sau:

           MÃ NHÀ MÁY SẢN XUẤT                                                          MÃ NĂM SẢN XUẤT
 
        Mã              Nhà máy                                                      MÃ NĂM        NĂM SX          NĂM SX
A Plantation, Florida A 1976 2000
G Berlin, Germany B 1977 2001
H Tianjin, China C 1978 2002
I Dublin, Ireland D 1979 2003
T Penang, Malaysia E 1980 2004
K India F 1981 2005
M Australia G 1982 2006
    H 1983 2007
MÃ THÁNG SẢN XUẤT J 1984 2008
  K 1985 2009
     MÃ THÁNG         THÁNG                L 1986 2010
A B THÁNG 1 M 1987 2011
C D THÁNG 2 N 1988 2012
E F THÁNG 3 P 1989 2013
G H THÁNG 4 Q 1990 2014
J K THÁNG 5 R 1991 2015
L M THÁNG 6 S 1992 2016
N P THÁNG 7 T 1993 2017
Q R THÁNG 8 U 1994 2018
S T THÁNG 9 V 1995 2019
U V THÁNG 10 W 1996 2020
W X THÁNG 11 X 1997 2021
Y Z THÁNG 12 Y 1998 2022
      Z 1999 2023
 
 
Ví dụ: Số serial trên thân máy là 672TAQ1234 tương đương
 
          < Mã sản phẩm >              672            : WARIS PORTABLE POPULAR
          < Mã nhà máy sản xuất >   T               : PENANG FACILITY
          [ Năm sản xuất ]                A               : 2000
          [ Tháng sản xuất ]              Q               : THÁNG 8

Thân máy được sản xuất và đóng gói theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất và có nhãn mác in thông tin về sản phẩm. Thân bộ đàm được bảo hành 24 tháng kể từ ngày mua hàng từ Thế Kỷ theo tiêu chuẩn bảo hành của nhà sản xuất với chi tiết các điều kiện bảo hành sản phẩm xem tại: QUI ĐỊNH BẢO HÀNH BỘ ĐÀM CỦA THẾ KỶ

Bài viết liên quan

 Copyrights Thiet Ke Website by ungdungviet.vn

0904 535 797
0907 871 888