Support 24/7

0907 871 888

Liên hệ kiểm tra trực tuyến

  12-05-2021

Liên hệ kiểm tra trực tuyến   Thông tin Liên hệ: Số điện thoại: 098 206 0643 (Ms. Kiều) Email: Kieumt@thekyjsc.vn Skype: maikieucentury

Hướng dẫn tự kiểm tra

  12-05-2021

A. ĐỐI VỚI PHỤ KIỆN BỘ ĐÀM: Kiểm tra ký mã hiệu trên phụ kiện bao gồm 3 hoặc 4 chữ số in trên nhãn mác hoặc in chìm trên thân sản phẩm với      - 1 hoặc 2 chữ số đầu tương đương năm sản xuất của sản phẩm      - 2 chữ số sau tương đương tháng sản xuất của sản phẩm

 Copyrights Thiet Ke Website by ungdungviet.vn

0904 535 797
0907 871 888