Support 24/7

0907 871 888

Quyết định 07/2007/QĐ-BTTTT phê duyệt Quy hoạch băng tần cho các hệ thống thông tin vô tuyến cố định và lưu động mặt đất của Việt Nam trong dải tần 406,1-470MHz

  12-05-2021

Quyết định 07/2007/QĐ-BTTTT phê duyệt Quy hoạch băng tần cho các hệ thống thông tin vô tuyến cố định và lưu động mặt đất của Việt Nam trong dải tần 406,1-470MHz

Bài viết liên quan

 Copyrights Thiet Ke Website by ungdungviet.vn

0904 535 797
0907 871 888